Żywienie bydła

brojlery

Produkty dla bydła oferowane przez firmę Schaap-Pol można podzielic na kilka kategorii.  W oparciu o  naszą wiedzę z zakresu hodowli bydła pozwala to na wybór odpowiednich produktów z szerokiej oferty przygotowanej prze naszą firmę wraz z naszym partnerem firmą De Heus.

 

Produkty dla bydła

Schaap-Pol w swej ofercie pasz dla bydła posiada produkty swego licencyjnego partnera firmy De Heus Koudijs Hima. Oferujemy w sprzedaży koncentraty, pasze pełnoporcjowe, mieszanki mineralno-witaminowe, preparaty mlekozastępcze oraz inne produkty służące efektywnej produkcji zarówno mleka jak i żywca wołowego. Wszystkie produkty są produkowane przez firmę De Heus Koudijs Hima.

 • Pasza dla krów w okresie przedlaktacyjnym – Prelacto – przeznaczona do podawania podczas tzw. okresu przejściowego, czyli na około 2-3 tygodnie przed wycieleniem; pasza ta „ mobilizuje” wapń z kości, co zapobiega zaleganiu poporodowemu, zatrzymaniu łożyska i wystąpieniu ketozy
 • Pasze dla krów w początkowym okresie laktacji – Glukostart, Lacto Impuls i Lacto Balance – zapewniają dostarczenie energii laktacyjnej, tzw. energii glukogenicznej
 • Pasze dla krów na okres pastwiskowy – Mlekomax L – pasze uzupełniające żywienie pastwiskowe
 • Pasze w żywieniu opartym na kiszonkach – Mlekomax Z – pasze opracowane tak, aby osiągać wysoką wydajność białka mikrobiologicznego w żwaczu pobudzajacego wytwarzanie białka w mleku
 • Pasze Krowimix – pasze stosowane jako uzupełnienie skorygowanych dawek podstawowych pomagają uzyskać wzrost pobrania pasz objętościowych, uzupełnic dawkę oraz zwiększyć wydajność krów w każdym etapie laktacji
 • Koncentraty – Multimlek – zawierają specjalna formułę białkowo-witaminowo-mineralną, dzięki czemu dają możliwość tworzenia pasz treściwych opartych na własnych zbożach
 • Mieszanki mineralno-witaminowe – Bestermine – zapewniają optymalne pokrycie zapotrzebowania organizmu krowy w minerały i witaminy
 • Produkty dla cieląt
 • - preparaty mlekozastępcze – Ekono Milk, West Milk i Len Milk pozwalają poprawić wyniki odchowu, poprzez ograniczenie występowania biegunek i zapewnienie optymalnego tempa wzrostu młodych zwierząt
  - pasze – Cielmax Starter, Cielmax Junior
  - koncentrat – Cielmax 38 Calf

 • Produkty dla opasów  obejmują koncentraty, pasze i dodatki witaminowo-mineralne dla intensywnie rosnącego bydła.

rzetelna firma